Paramedikų rengimas panaudojant inovatyvią įrangą praktiniam mokymui

Categories: Mišrus mokymasis
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Apie kursą

MODULIO TIKSLAI IR TIKSLINĖS GRUPĖS

Kam skirtas šis modulis

Šis modulis skirtas profesinio mokymo mokytojų ir (arba) įmonių dėstytojų kvalifikacijai tobulinti, siekiant įgyti įgūdžių ir žinių, reikalingų naudojant inovatyvią įrangą (išmaniuosius simuliacinius manekenus, susijusią programinę įrangą, kitas inovatyvias priemones) būsimųjų paramedikų praktinio mokymo metu. Toliau pateikiama modulio kūrimo seka ir instrukcijos, kurias taip pat galima naudoti rengiant kitus profesinio mokymo mokytojų / įmonių dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo modulius, siekiant stiprinti profesinio mokymo mokinių praktinius įgūdžius naudojant inovatyvią įrangą.

Modulio tikslinės grupės:

  • Paramediko profesinio mokymo programos profesijos mokytojai;
  • Profesinio mokymo organizacijos ir įmonės, įgyvendinančios mokymąsi darbo vietoje ir siekiančios tobulinti įmonėse dirbančių dėstytojų organizacines ir didaktines kompetencijas.
Show More

Course Content

Naujoviškos įrangos naudojimas akušerijos srityje per praktinį paramedikų mokymą

  • Įvadas
  • Pasirengimas mokymams
  • Kontaktinių mokymų procesas, turinys, užduotys ir vertinimas
  • Bendrųjų kompetencijų ugdymas rengiant paramedikus

Kvalifikacijos tobulinimo modulių rengimo instrukcijos

Mokymosi rezultatų vertinimas

Atsiliepimų skiltis

Žinių bendruomenė

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet